Imádság vezetőinkért
2019. május 25. írta: hollócsillag

Imádság vezetőinkért

János 12,42-50

42 Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; 43 mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. 44 Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz,…

A vár
2019. május 17. írta: hollócsillag

A vár

Zsid 11,3

Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. (Zsid 11,3) Túrázni indulunk. Egy régi várrom hívogat. Sejtelmes csúcsaival emelkedik ki a hajnali ködből. Nagyot szippantunk a hajnali levegőből. Az első napsugarak szivárványosan…

Láss!
2019. május 15. írta: hollócsillag

Láss!

János 12,37-41

37 Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, 38 hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?” 39 Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: 40 „Megvakította a szemüket, és…

Dicsőségek
2019. április 26. írta: hollócsillag

Dicsőségek

János 12,20-33

20 Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. 21 Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. 22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt…

Mit tegyünk?
2019. április 26. írta: hollócsillag

Mit tegyünk?

János 11,45-57

45 Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. 46 Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. 47 Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember…

Osztozkodás
2019. március 12. írta: hollócsillag

Osztozkodás

János 8,21-29

21 Majd Jézus ismét szólt hozzájuk: Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de meghaltok bűnötökben: ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. 22 Erre ezt mondták a zsidók: Csak nem akarja megölni magát, hogy azt mondja: Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek? 23 Ő így folytatta: Ti lentről valók vagytok,…

Bizonyságtétel
2019. március 07. írta: hollócsillag

Bizonyságtétel

János 8,12-20

12 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. 13 A farizeusok ekkor ezt mondták neki: Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz. 14 Jézus így válaszolt nekik: Még ha én…

Kövezés
2019. március 04. írta: hollócsillag

Kövezés

János 8,1-11

1 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 2 De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. 3 Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, 4 és így szóltak Jézushoz: Mester,…