Böjt - 31. nap.
2019. április 10. írta: hollócsillag

Böjt - 31. nap.

János 17,6-19

2019. április 10.

6 Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. 7 Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van; 8 mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. 9 Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, 10 és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőíttetem őbennük. 11 Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 12 Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. 13 Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. 14 Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 16 Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 18 Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: 19 én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. (János 17,6-19)

Jézuséi vagyunk. Az Atya Isten elveszett gyermekei voltunk, akiket Ő meg akart menteni. Jézus tulajdonába adott minket, és Ő örök életet ajándékozott nekünk.

De nem egyszerűen úgy, hogy rámondom, hogy „hiszek!”, és azzal el volna intézve minden. Igéről van szó. Arról az Igéről, amely Istennél volt, és amely testté lett. Jézus a testté lett Ige, de önmagát szólja olyankor, amikor tanítványaihoz szól.

Nem valamiféle bölcsességet, vagy titkos tudást, nem is életérzést közvetít, nem is parancsokat, amiket meg kéne tartani, hanem önmagát. Ezért mondhatja, hogy „én megdicsőíttetem őbennük”.

Ha befogadjuk az Ő Igéjét, ami Ő maga, akkor Ő fog megdicsőülni bennünk. Ezért tartozhatunk Istenhez, Jézus Krisztushoz, és az Ő Atyjához. Mert Ő dicsőíttetik meg bennünk.

És Isten Igéje az a hatalom, ami Isten nevét, egész lényét jelenti.

Így leszünk egyek az Igével, mert a Szentlélek bennünk van, és kijelent nekünk mindent, Krisztust magát jelenti ki.

És amikor kijelenti magát, olyan idegenné válunk a világban, hogy az ki akar taszítani majd magából. De az Ige, Krisztus jelenléte olyan erő, aki a világban is meg tud őrizni a gonosztól. Csak Ő a mi védelmünk, soha nem élhetünk a gonosz eszközeivel. Ábránd? Varázslat? Nem az, hanem az egyetlen esélyünk arra az örömre, amit Jézus nekünk ajándékozott.

Mindenféle igazságszolgáltatás csak az Isten Igéjéből fakadhat. Ezzel szentelődünk meg, ezzel tisztulunk meg. Nem a világ előtt, hanem az Úr előtt, és azok előtt a testvéreink előtt is, akik hisznek az Ige mindent tisztázó szavának.

 „én őértük odaszentelem magamat” – felfogni sem tudjuk Jézus szavainak a mélységét.

Mindenütt, ahol ellenségekbe ütközünk, ahol az igazságot félresöprik, ahol győzni látszik a gonosz, ott helye van Krisztus keresztáldozatának, aki elhordozza az emberlét tökéletlenségét.

Tanulnunk kell ezt, Őbenne békességet találni, Őbenne erőt nyerni, Őbenne igaznak maradni. Egyenként, minden élethelyzetben. Mert ígéretünk van rá, hogy mennyei Atyánk ott lesz, amikor igazán szükségünk van rá.

A bejegyzés trackback címe:

https://hollocsillag.blog.hu/api/trackback/id/tr10014756971
Nincsenek hozzászólások.